Om psykolog Annemette Venborg Johnsen

Jeg er uddannet Cand.psych fra Aarhus Universitet i 2008 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2013.

Min faglige baggrund

  • 2007-2008 tilknyttet Angstklinikken på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
  • 2008 gennemgået en kognitiv grunduddannelse
  • 2008-2009 praksiskandidat hos Kognitiv Center Fyn
  • 2009-2015 ansættelse hos Psykiatrien i Region Syddanmark, senest i ambulant behandlingsregi, Psykoterapeutisk Team, Odense
  • Erfaring med udredning og behandling af angst, depression, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, krise- og belastningsreaktioner både individuelt og i grupper
  • Juni 2015 opstart af egen praksis hos Psykologerne i Jernbanegade, Odense
  • 2015-2018: 3 årig efteruddannelse i ISTDP, Intensiv dynamisk korttidsterapi

Opgaver

  • I klinikken modtager jeg unge og voksne i individuelle terapiforløb
  • Supervision af andre faggrupper end psykologer
  • Jeg modtager ikke henvisninger fra egen læge. Men vær opmærksom på, at du kan have en forsikring evt. via dit arbejde, som helt eller delvist dækker dine udgifter til psykologsamtaler