Psykolog Lars Hugo Sørensen

Jeg er uddannet som psykolog, cand. pæd. psych. i 2004 og har en 3-årig efteruddannelse i psykoanalytisk forståelse og metode i arbejdet med børn og unge. I de senere år har mit fokus for efteruddannelse primært været traumer og krisereaktioner.

Min faglige baggrund i øvrigt

 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn maj 2008 (klinisk uddannelse).
 • Fra 1. juli 2009: Overenskomst med sygesikringen. OBS! fra 1/1 2023 udtræder jeg af ydernummerordningen og tager ikke mere imod lægehenvisninger
 • 2011: Gennemført grunduddannelse i hypnoterapi.
 • 2011: Gennemført modul i Egostate terapi.
 • 2011-2021: Uddannelsesfokus på Traumer og Hypnoterapi.
 • 2021 Efteruddannelseskursus i Psykotraumatologi SDU v Ask Elklit

Opgaver

 • Modtager unge og voksne i individuelle forløb og tilbyder parforløb.
 • Fast tilknyttet krisepsykolog for flere organisationer.
 • Klinisk hypnose i forhold til bl.a. livsstilsændringer, angst, depression mm.
 • Arbejder med kurser og supervision inden for en række områder.
 • Krisepsykolog for PLO (Praktiserende Lægers Organisation).
 • Holder temadage og interne kurser omkring mental trivsel (belastningspsykologi) og holdbarhed i psykisk belastende arbejdsfunktioner.
 • Jeg arbejder desuden med kurser og supervision inden for en række områder. Se www.larshugo.dk.

Efteruddannelse og supervision

Jeg er i gang med efteruddannelse og supervision i forhold til specialistuddannelse i psykoterapi.

Aktuelt fokus på stress, traumer og hypnoterapi.