Om psykolog Lene Alvira Brendebjerg

Jeg er uddannet cand.pæd.psych i 2003 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2006. Jeg er uddannet Specialist i Klinisk Børnespsykologi i 2016.

Min faglige baggrund

 • Specialist i Klinisk Børnespsykologi i 2016
 • Autoriseret af Psykolognævnet i 2006
 • Uddannet cand. pæd. psych i 2003

Jeg har videreuddannet mig som:

 • Relationel biologisk traumeterapeut
 • Kognitiv terapeut
 • Supervisor
 • Imago parterapeut

Jeg har bevæget mig i flere teoretiske retninger, men arbejder som udgangspunkt ud fra et psykodynamisk perspektiv. Det er dog problemstillingerne, der bestemmer hvilke metoder, jeg anvender.

Omdrejningspunktet for mig vil altid være det, der sker mellem mennesker i mødet med hinanden.

Ydelser

Terapi

Jeg tilbyder terapi til mennesker, der har det svært eller er i krise.

Jeg er meget inspireret af nærværets kraft og styrke, og hvordan vi som mennesker indgår i en fælles dans med vores nervesystem i mødet med hinanden. I mit univers fokuserer jeg ikke på rigtig og forkert, men på forskellighedens mangfoldighed og styrke. 

Samtaleterapi

Jeg tilbyder samtaleforløb med børn, unge og voksne.

Et terapiforløb kan tage udgangspunkt i f.eks.

 • Lavt selvværd
 • Skam/skyld problematikker
 • Livskrise
 • Depression
 • Stress
 • Relationelle vanskeligheder

Et terapiforløb behøver ikke at tage udgangspunkt i en problematik eller krise, Jeg tilbyder også samtaleterapi til dem, der ønsker at få en bedre forståelse af sig selv ved sammen med mig at gå på opdagelse i sig selv og finde et nyt landskab at skue ind i. 

Traumeterapi

Et traume kan opstå af en hvilken som helst begivenhed, der er uventet. Det kan komme pludseligt og kan opleves af kroppen som en potentielt livstruende begivenhed. Traumet (eller chokket) kan føre til overvældende følelser af hjælpeløshed, en "stærk frygt", følelsen af kontroltab og en følelsen af en indre trussel om tilintetgørelse.

Jeg arbejder kropsterapeutisk med traumer, idet traumet ikke sidder i oplevelsen, men i kroppen. I terapien arbejder jeg bl.a. med tilknytningstraume, prænatalt og relationelt. Jeg benytter mig af forskellige interventioner i forhold til akutte kriser, efterreaktioner og eventuelle efterfølgende traumatiseringer.

I terapien arbejder jeg på at få mobliseret det indre beredskab, så de traumatiske reaktioner kan blive opløst naturligt gennem kropsterapeutiske øvelser. Jeg arbejder ud fra en biologisk neuroaffektiv udviklingspsykologisk vinkel.

Supervision

Trivsel og faglig udvikling har stor betydning for den enkelte medarbejder og organisationen som helhed. Jeg har flere års erfaring i at give supervision; individuelt og i gruppesammenhæng.

Jeg tilbyder også supervision til plejefamilier, som ofte befinder sig i krydsfelt mellem "hjernen og hjertet".

I supervision er det vigtigt for mig, at der er fokus på spørgsmålet; "Hvordan kan jeg forstå det, jeg mærker, føler og ser og bruge det konstruktivt, så det fører til en større forståelse af mine egne handlinger samt andres reageren på disse?"

Temaerne kan f.eks. være den vanskelige samtale, forældersamarbejde, konflikthåndtering, gruppedynamik samt pædagogisk analyse.

Andre ydelser

 • Psykologiske undersøgelser af børn og voksne
 • Udfærdiger forældrekompetenceundersøgelser30 74 34 13